Credit Report

  Bahasa Malaysia / English

Laporan Kredit

 Laman Utama / Mendapatkan Laporan Kredit Anda
Mendapatkan Laporan Kredit Anda

Mana-mana individu boleh memohon untuk mendapatkan maklumat kreditnya sendiri daripada Biro Kredit. Laporan kredit yang mengandungi maklumat kredit individu tersebut boleh diperoleh daripada Bank Negara Malaysia. Permohonan laporan kredit hanya boleh dibuat oleh seseorang individu itu untuk dirinya sendiri. Bagi entitti perniagaan atau orang yang telah mati, permohonan hanya boleh dibuat oleh seseorang yang diberikan kuasa oleh entiti tersebut (bagi perniagaan) atau oleh mahkamah (si mati).

 

Anda boleh mendapatkan laporan kredit daripada Pusat Khidmat Pelanggan, Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK) Bank Negara Malaysia, Ibu Pejabat atau Pejabat Wilayah/Cawangan Bank Negara Malaysia.

 

Bank Negara Malaysia
BNMLINK
Tingkat Bawah, Blok D
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
Talian Am: +603-26988044
Hari Bekerja
Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Urusan
9:00 pagi - 5:00 petang (termasuk waktu makan tengah hari)

 

Bank Negara Malaysia
Pejabat Wilayah Pulau Pinang
No. 27, Lebuh Light
10200 Pulau Pinang
Talian Am: +604-2587588
Hari Bekerja
Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Urusan
9:00 pagi - 5:00 petang

     

Bank Negara Malaysia
Pejabat Wilayah Johor Bahru
Jalan Bukit Timbalan
80000 Johor Bahru
Johor
Talian Am: +607-2257888
Hari Bekerja
Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Urusan
9:00 pagi - 5:00 petang

 

Bank Negara Malaysia
Pejabat Wilayah Kota Kinabalu
Jalan Lapan Belas
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Talian Am: +6088-522310
Waktu Urusan
Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Urusan
9:00 pagi - 5:00 petang

     

Bank Negara Malaysia
Pejabat Wilayah Kuching
Jalan Satok
93000 Kuching
Sarawak
Talian Am: +6082-252311
Waktu Urusan
Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Urusan
9:00 pagi - 5:00 petang

 

Bank Negara Malaysia
Cawangan Kuala Terengganu
Jalan Sultan Mohamad
21100 Kuala Terengganu
Terengganu
Talian Am: +609-6220571
Waktu Urusan
Ahad hingga Khamis (kecuali cuti umum)
Waktu Urusan
9:00 pagi - 1:00 petang
2:00 petang - 5:00 petang

   

 

Sekiranya anda memohon laporan kredit secara peribadi di BNM LINK, Ibu Pejabat atau Pejabat Wilayah/Cawangan Bank Negara Malaysia, sila bawa MyKad anda dan apa-apa dokumen sokongan lain yang boleh mengesahkan identiti anda seperti lesen memandu atau pasport. Laporan kredit akan diberikan kepada anda pada masa itu juga.

 

Sekiranya anda memohon laporan kredit menerusi surat, anda boleh memohonnya dengan melengkapi dan menghantar dokumen berikut kepada kami:

 

 •       Borang Permohonan Laporan Kredit (Credit Report Request, CRR);
 •       Borang Pengisytiharan Pinjaman;
 •       Salinan MyKad anda yang jelas (depan dan belakang); dan
 •       Mana-mana dua dokumen berikut (dengan nama dan alamat anda jelas tertera pada setiap dokumen):
 •                      Lesen memandu;
 •                      Bil utiliti seperti bil air, bil elektrik, bil telefon atau bil ASTRO;
 •                      Penyata akaun bank;
 •                      Penyata kad kredit; atau
 •                      Penyata KWSP.

Borang Permohonan Laporan Kredit dan Borang Pengisytiharan Pinjaman boleh didapati di laman sesawang kami creditbureau.bnm.gov.my atau klik di sini untuk muat turun borang [PDF, 26K]

 

Sila pos, faks, atau e-mel borang yang telah dilengkapi berserta dokumen sokongan kepada BNMTELELINK, Bank Negara Malaysia di:


            BNMTELELINK

            LINK dan Pejabat Wilayah

            Tingkat Bawah, Blok D

            Bank Negara Malaysia

            Jalan Dato' Onn

            50480 Kuala Lumpur

            No Faks: +603 2174 1515

            E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my

Syarikat

Hanya kakitangan yang diberikan kuasa oleh syarikat boleh memohon dan mengambil laporan kredit. Kakitangan yang diberikan kuasa perlu mengisi Borang Permohonan Laporan Kredit dan menghantarnya bersama-sama dokumen asal dan salinan dokumen berikut:

 

 •       kad pengenalan (MyKad) atau pasport (jika bukan rakyat Malaysia) kakitangan yang diberi kuasa;
 •       surat kebenaran daripada syarikat (menggunakan kepala surat syarikat) untuk memberikan kuasa kepada kakitangan tersebut mengambil laporan kredit. Surat tersebut hendaklah ditandatangani oleh Setiausaha Syarikat dan sekurang-kurangnya dua Pengarah syarikat;
 •       salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat dengan tarikh;
 •       salinan Sijil Pendaftaran Pertukaran Nama Syarikat (Borang 13) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat dengan tarikh, sekiranya perlu; dan
 •       salinan Senarai Pengarah Syarikat (Borang 49) terkini yang disahkan benar oleh Setiausaha Syarikat dengan tarikh.

 

Sila ambil perhatian bahawa tarikh surat kebenaran dan salinan dokumen yang disahkan benar hendaklah dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh penyerahan Borang Permohonan Laporan Kredit.


Keempunyaan Tunggal/Perkongsian

Jika anda merupakan tuan punya tunggal atau rakan kongsi, maklumat kredit akan menunjukkan laporan kredit peribadi individu. Walau bagaimanapun, sekiranya anda masih ingin memohon laporan kredit untuk keempunyaan tunggal atau perkongsian, permohonan hendaklah disertakan dengan Borang Permohonan Laporan Kredit dan disokong oleh dokumen asal dan salinan dokumen berikut:

Keempunyaan Tunggal

 •              kad pengenalan (MyKad) atau pasport (sekiranya bukan rakyat Malaysia);
 •              sijil pendaftaran perniagaan (masih dalam tempoh sah); dan
 •              maklumat terperinci mengenai pemilik dahulu dan sekarang.

Perkongsian

 •              kad pengenalan (MyKad) atau pasport (sekiranya bukan rakyat Malaysia) kakitangan yang diberi kuasa;
 •              sijil pendaftaran perniagaan (masih dalam tempoh sah);
 •              maklumat terperinci mengenai pemilik dahulu dan sekarang; dan
 •              surat kebenaran daripada syarikat (menggunakan kepala surat syarikat) yang memberi kebenaran kepada individu tersebut (hanya pekerja atau majikan) untuk mengambil laporan kredit. Surat tersebut hendaklah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua rakan kongsi.

 

Sila ambil perhatian bahawa tarikh surat kebenaran dan semua salinan dokumen yang disahkan benar hendaklah dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh penyerahan Borang Permohonan Laporan Kredit.

Laporan kredit si mati hanya boleh diberikan kepada individu yang diberikan kuasa secara sah di sisi undang-undang untuk mentadbir harta pusaka si mati seperti yang dinamakan dalam Surat Tadbir Kuasa. Permohonan perlu dikemukakan bersama-sama Borang Permohonan Laporan Kredit berserta salinan dokumen berikut:

 

 •       dokumen asal atau salinan Surat Tadbir Kuasa (salinan hendaklah disahkan oleh pengeluar); dan
 •       satu salinan kad pengenalan (MyKad) Pentadbir Kuasa.