Credit Report

  Bahasa Malaysia / English

Laporan Kredit

 Laman Utama / Mendapatkan Laporan Kredit Anda

Mendapatkan Laporan Kredit Anda

Mana-mana individu boleh meminta akses kepada maklumat kreditnya dari Biro Kredit. Permohonan untuk laporan kredit hanya boleh dilakukan oleh individu. Dalam kes entiti perniagaan atau orang yang meninggal dunia, permintaan tersebut boleh dibuat oleh orang yang diberi kuasa oleh entiti (untuk perniagaan) atau oleh mahkamah (si mati).

 

Laporan kredit mengandungi maklumat kredit individu yang juga boleh dicapai oleh individu melalui saluran-saluran berikut:

 

 •  eCCRIS, platform dalam talian yang selamat untuk pengguna mengakses laporan CCRIS mereka sendiri, di mana-mana saja dengan mudah. Untuk maklumat lanjut mengenai
       eCCRIS, sila layari https://eccris.bnm.gov.my/; dan
 •  Kios CCRIS di BNMLINK Kuala Lumpur, Pejabat BNM dan cawangan-cawangan AKPK.

 

Ibu Pejabat / Pejabat BNM

 

1) BNMLINK Kuala Lumpur
Tingkat Bawah, Blok D
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur
Talian Umum: +603-26988044

Hari Bekerja: Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Operasi: 9:00 pagi - 5:00 petang (termasuk waktu makan tengah hari)

 

 

2) Pejabat BNM Pulau Pinang
Bank Negara Malaysia
No. 27, Lebuh Light
10200 Pulau Pinang
Talian Umum: +604-2587588

Hari Bekerja: Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Operasi: 9:00 pagi - 5:00 petang (termasuk waktu makan tengah hari)

 

 

3) Pejabat BNM Johor Bahru
Bank Negara Malaysia
Jalan Bukit Timbalan
80000 Johor Bahru
Johor
Talian Umum:   +607-2257888

Hari Bekerja: Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Operasi: 9:00 pagi - 5:00 petang (termasuk waktu makan tengah hari)

 

 

4) Pejabat BNM Kota Kinabalu
Bank Negara Malaysia                                     
Jalan Lapan Belas
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Talian Umum:   +6088-522310

Hari Bekerja: Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Operasi: 9:00 pagi - 5:00 petang (termasuk waktu makan tengah hari)

 

 

5) Pejabat BNM Kuching
Bank Negara Malaysia                 
Jalan Satok
93400 Kuching
Sarawak
Talian Umum:   +6082-252311

Hari Bekerja: Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum)
Waktu Operasi: 9:00 pagi - 5:00 petang (termasuk waktu makan tengah hari)

 

 

6) Pejabat BNM Kuala Terengganu
Bank Negara Malaysia                                     
Jalan Sultan Mohamad
21100 Kuala Terengganu
Terengganu
Talian Umum :   +609-6220571 


Hari Bekerja: Ahad hingga Khamis (kecuali cuti umum)

Waktu Operasi: 9:00 pagi - 1:00 tengah hari 2:00 petang - 5:00 petang

 

 

 

A) Akses melalui eCCRIS

 

Jika anda ingin mengakses laporan kredit anda dalam talian melalui eCCRIS, sila mendaftar sebagai pengguna eCCRIS dengan mengikuti langkah-langkah di bawah:

 

 • Langkah 1: Permintaan PIN 6-digit di BNMLINK Kuala Lumpur, Pejabat BNM atau cawangan AKPK.
 • Langkah 2: Sahkan identiti anda di BNMLINK Kuala Lumpur, Pejabat BNM atau cawangan AKPK. Bagi individu, pengesahan biometrik dengan MyKad, dan pendaftaran
       nombor telefon mudah alih yang akan dilakukan di Kios CCRIS. Selepas itu, PIN 6-digit akan dihantar ke nombor telefon mudah alih berdaftar anda.
 • Langkah 3: Masukkan nombor IC anda dan PIN 6 digit untuk log masuk kali pertama di https://eccris.bnm.gov.my
 • Langkah 4: Tetapkan ID Pengguna dan kata laluan pilihan anda. Kemudian, pilih imej keselamatan dan frasa keselamatan dan tetapkan tiga soalan dan jawapan
       keselamatan kepada soalan-soalan yang dipilih.
 • Langkah 5: Untuk akses kepada laporan CCRIS dalam talian, individu perlu mengikuti langkah-langkah berikut:
  •      Pergi ke https://eccris.bnm.gov.my;
  •      Log masuk dengan ID pengguna dan kata laluan anda; dan
  •      Sila pilih CARIAN > Carian Sendiri - Individu


Nota : Kod Kebenaran Transaksi Anda (TAC) diperlukan sebagai langkah keselamatan tambahan apabila anda ingin menukar nombor telefon bimbit berdaftar anda.

 

B) Akses melalui Kios CCRIS di BNMLINK Kuala Lumpur, Pejabat BNM atau cawangan AKPK

 

Jika anda memohon laporan kredit peribadi melalui Kios CCRIS di BNMLINK Kuala Lumpur, Pejabat BNM atau cawangan AKPK, sila bawa MyKad anda. Laporan kredit akan dicetak kepada anda pada masa itu juga.

 

C) Memohon di BNMLINK Kuala Lumpur atau Pejabat BNM

 

Jika anda memohon laporan kredit peribadi di BNMLINK Kuala Lumpur atau Pejabat BNM, sila bawa MyKad anda dan apa-apa dokumen sokongan lain yang boleh mengesahkan identiti anda seperti lesen memandu atau passport (sekiranya bukan rakyat Malaysia). Laporan kredit akan diberikan kepada anda pada masa itu juga.

 

D) Memohon melalui surat

 

Sekiranya anda memohon laporan kredit menerusi surat, anda boleh memohonnya dengan melengkapi dan menghantar dokumen berikut kepada kami:

 • Borang Permohonan Laporan Kredit (Credit Report Request, CRR);
 • Borang Pengisytiharan Pinjaman;
 • Salinan MyKad anda yang jelas (depan dan belakang); dan
 • Mana-mana dua dokumen berikut (dengan nama dan alamat anda jelas tertera pada setiap dokumen):
 •      Bil air;
 •      Bil elektrik;
 •      Bil telefon;
 •      Penyata akaun bank;
 •      Penyata kad kredit; atau
 •      Penyata KWSP.

 

Borang Permohonan Laporan Kredit dan Borang Pengisytiharan Pinjaman boleh didapati di laman sesawang kami di http://creditbureau.bnm.gov.my/ atau klik di sini untuk muat turun borang [PDF, 26K]

 

Sila pos, faks, atau e-mel borang yang telah dilengkapi berserta dokumen sokongan kepada BNMTELELINK, Bank Negara Malaysia di:


BNMTELELINK
LINK dan Pejabat BNM
Bank Negara Malaysia
P.O Box 10922
50929 Kuala Lumpur
Faksimile: +603 2174 1515
Email: bnmtelelink@bnm.gov.my

 

A) Akses melalui eCCRIS

Jika entiti perniagaan/syarikat ingin mengakses laporan kredit melalui eCCRIS, orang yang diberikuasa perniagaan/syarikat perlu mendaftar sebagai pengguna eCCRIS dengan mengikuti langkah-langkah di bawah:

 

 • Langkah 1: Melantik individu yang diberikan kuasa;
 • Langkah 2: Individu yang diberikan kuasa perlu mendaftar sebagai pengguna eCCRIS dengan mengikuti langkah pendaftaran eCCRIS untuk individu seperti di atas.
 • Langkah 3: Setelah mengaktifkan akaun eCCRIS, individu yang diberikan kuasa oleh perniagaan/syarikat untuk mengakses laporan CCRIS bagi pihak
       perniagaan/syarikat perlu mengemukakan surat kebenaran dan sijil pendaftaran perniagaan / syarikat kepada pegawai BNM untuk pendaftaran
       di BNMLINK Kuala Lumpur atau Pejabat BNM.
 • Langkah 4: Setelah pendaftaran sebagai orang yang diberi kuasa perniagaan/syarikat diluluskan oleh pegawai BNM, wakil perniagaan/syarikat berkenaan boleh
       mengakses laporan CCRIS secara dalam talian:
  •      Layari https://eccris.bnm.gov.my;
  •      Log masuk dengan ID pengguna dan kata laluan anda; dan
  •      Sila pilih CARIAN > Carian sendiri – Bukan Individu.

 

Nota: Kod Kebenaran Transaksi Anda (TAC) diperlukan untuk keselamatan tambahan apabila anda ingin menukar nombor telefon mudah alih berdaftar anda.

 

B) Memohon di BNMLINK Kuala Lumpur atau Pejabat BNM

 

Keempunyaan Tunggal/Perkongsian

Jika anda merupakan tuan punya tunggal atau rakan kongsi, maklumat kredit akan menunjukkan laporan kredit peribadi individu. Walau bagaimanapun, sekiranya anda masih ingin memohon laporan kredit untuk keempunyaan tunggal atau perkongsian, permohonan hendaklah disertakan dengan Borang Permohonan Laporan Kredit dan disokong oleh dokumen asal dan salinan dokumen berikut:


Keempunyaan Tunggal

 

 • Kad pengenalan (MyKad) atau pasport (sekiranya bukan rakyat Malaysia);
 • Sijil pendaftaran perniagaan (masih dalam tempoh sah); dan
 • Maklumat terperinci mengenai pemilik dahulu dan sekarang.

 

Perkongsian

 

 • Kad pengenalan (MyKad) atau pasport (sekiranya bukan rakyat Malaysia) kakitangan yang diberi kuasa;
 • Sijil pendaftaran perniagaan (masih dalam tempoh sah);
 • Maklumat terperinci mengenai pemilik dahulu dan sekarang; dan
 • Surat kebenaran daripada syarikat (menggunakan kepala surat syarikat) yang memberi kebenaran kepada individu tersebut (hanya pekerja atau majikan) untuk
       mengambil laporan kredit. Surat tersebut hendaklah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua rakan kongsi.

 

Sila ambil perhatian bahawa tarikh surat kebenaran dan semua salinan dokumen yang disahkan benar hendaklah dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh penyerahan Borang Permohonan Laporan Kredit.


Syarikat


Hanya kakitangan yang diberikan kuasa oleh syarikat boleh memohon dan mengambil laporan kredit. Kakitangan yang diberikan kuasa perlu mengisi Borang Permohonan Laporan Kredit dan menghantarnya bersama-sama dokumen asal dan salinan dokumen berikut:

 

 •  Kad pengenalan (MyKad) atau pasport (jika bukan rakyat Malaysia) kakitangan yang diberi kuasa;
 •  Surat kebenaran daripada syarikat (menggunakan kepala surat syarikat) untuk memberikan kuasa kepada kakitangan tersebut mengambil laporan kredit. Surat
       tersebut hendaklah ditandatangani oleh Setiausaha Syarikat dan sekurang-kurangnya dua Pengarah syarikat;
 •  Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat dengan tarikh;
 •  Salinan Sijil Pendaftaran Pertukaran Nama Syarikat (Borang 13) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat dengan tarikh, sekiranya perlu; dan
 •  Salinan Senarai Pengarah Syarikat (Borang 49) terkini yang disahkan benar oleh Setiausaha Syarikat dengan tarikh.

 

 

Sila ambil perhatian bahawa tarikh surat kebenaran dan salinan dokumen yang disahkan benar hendaklah dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarikh penyerahan Borang Permohonan Laporan Kredit.

 

Laporan kredit si mati hanya boleh diberikan kepada individu yang diberikan kuasa secara sah di sisi undang-undang untuk mentadbir harta pusaka si mati seperti yang dinamakan dalam Surat Tadbir Kuasa. Permohonan perlu dikemukakan bersama-sama Borang Permohonan Laporan Kredit berserta salinan dokumen berikut:

 

 • Dokumen asal atau salinan Surat Tadbir Kuasa (salinan hendaklah disahkan oleh pengeluar); dan
 • Satu salinan kad pengenalan (MyKad) Pentadbir Kuasa.