Bahasa Malaysia / English

Maklumat Laporan Kredit

 Laman Utama / Mengesahkan Maklumat dalam Laporan Kredit Anda
Mengesahkan Maklumat dalam Laporan Kredit Anda

Jika anda mendapati ada maklumat yang tidak tepat dalam laporan kredit yang diterima daripada Biro Kredit, anda boleh membuat permintaan pengesahan data secara langsung kepada institusi kewangan yang mengambil bahagian (untuk maklumat pinjaman) atau kepada Bank Negara Malaysia (untuk maklumat peminjam) melalui eCCRIS. Institusi kewangan peserta atau Bank Negara Malaysia dikehendaki membetulkan apa-apa maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap dengan menghantar maklumat yang telah dibetulkan kepada Biro Kredit untuk menggambarkan kedudukan kredit terkini peminjam.

 

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh institusi kewangan peserta atau institusi kewangan peserta lewat mengemas kini maklumat walaupun peminjam telah mengemukakan semua dokumen yang perlu, anda boleh memohon semakan data di Bank Negara Malaysia.

 

 

Cara untuk Memohon Semakan Data melalui eCCRIS

Jika terdapat ketidaktepatan dalam laporan kredit anda, anda boleh membuat permintaan pengesahan data secara langsung kepada institusi kewangan yang mengambil bahagian atau Bank Negara Malaysia melalui eCCRIS dengan mengikuti langkah-langkah di bawah:

 

 • Dapatkan laporan kredit semasa di https://eccris.bnm.gov.my;
 • Pilih profil peminjam atau maklumat akaun pinjaman yang berkaitan;
 • Menyediakan butiran terperinci mengenai perkara yang dipertikaikan dan lampirkan dokumen sokongan yang berkaitan; dan
 • Mengemukakan permohonan semakan dan ia akan secara automatik diarahkan kepada institusi kewangan yang mengambil bahagian atau Bank Negara Malaysia.
 •  

  Cara untuk Memohon Semakan Data daripada Bank Negara Malaysia

  Borang Permohonan Semakan Data (Request for Data Review, RDR) boleh dimuat turun di sini [PDF, 23K]. Sila nyatakan perkara yang dipertikaikan dalam laporan kredit dan jelaskan  mengapa maklumat tersebut dipertikaikan.

   

  • Untuk pengambilan sendiri laporan kredit, sila lengkapkan dan serahkan borang RDR di BNMLINK Kuala Lumpur atau Pejabat BNM; dan
  • Jika anda dari kawasan di luar Lembah Klang, anda boleh menghantar borang RDR yang telah lengkap kepada:

       BNMTELELINK 

       LINK dan Pejabat BNM

       Bank Negara Malaysia

       Peti Surat 10922 

       50929 Kuala Lumpur

       Faksimile: +603 2174 1515

       E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my


  Biro Kredit akan menyiasat dan memberitahu institusi kewangan peserta yang telah memberikan maklumat yang dipertikaikan berserta semua data dan dokumen yang berkenaan. Proses siasatan dan pembetulan lazimnya mengambil masa kira-kira dua hingga empat minggu untuk disiapkan. Anda akan dimaklumkan tentang hasil siasatan tersebut. Jika maklumat yang dipertikaikan itu disahkan benar, anda dinasihatkan supaya merujuk perkara itu dengan institusi kewangan peserta yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat terkini.