Bahasa Malaysia / English

Biro Kredit

 Laman Utama/ Hubungi Kami
Hubungi Kami

Sila rujuk kepada Soalan lazim untuk maklumat lanjut mengenai Biro Kredit. Untuk maklumat selain dari yang tersenarai, sila kemukakan pertanyaan anda kepada BNMTELELINK seperti di bawah:

 

Alamat E-mel: bnmtelelink @bnm.gov.my
Telefon: 1300 88 5465 (LINK)
(Luar Negara: 603-2174-1717) 
No Faks: +603 2174 1515

 

Alamat:
BNMTELELINK 
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK) 
Bank Negara Malaysia 
Peti Surat 10922 
50929 Kuala Lumpur