Bahasa Malaysia / English

Maklumat Kredit

 Laman Utama / Mengenai CCRIS
Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS)

Maklumat yang dilaporkan kepada Biro Kredit disimpan dalam sistem pangkalan data berkomputer yang dikenali sebagai Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (Central Credit Reference Information System, CCRIS).

 

CCRIS memproses data berkaitan kredit yang diterima daripada institusi kewangan peserta secara automatik dan menggabungkan maklumat tersebut ke dalam laporan kredit. Laporan ini akan disediakan kepada institusi kewangan dan peminjam, apabila diminta.

 

Tertakluk kepada kelulusan Bank Negara Malaysia, agensi pelaporan kredit (APK) yang berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010, boleh mendapatkan maklumat kredit peminjam individu dalam CCRIS, dengan kebenaran peminjam yang diperoleh terlebih dahulu. Sehingga hari ini, tiga APK telah mendapatkan kelulusan ini::

  • Credit Bureau Malaysia Sdn Bhd;
  • CTOS Data Systems Sdn Bhd; dan
  • RAM Credit Information Sdn Bhd.

 

Institusi kewangan peserta yang menjadi pelanggan kepada agensi pelapor kredit boleh meminta laporan kredit dengan skor seseorang pemohon atau peminjam secara langsung daripada agensi pelaporan kredit bagi memudahkan proses pembuatan keputusan pinjaman mereka.